Son Dakika Haberler

Öğrencilere Enerji semineri

Uludağ Üniversitesi Orhangazi Meslek Yüksek Okulu enerji topluluğu tarafından öğrencilere yönelik bir seminer verildi. Seminere çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilere Enerji semineri
Okunma : 184 views Yorum Yap

Uludağ Üniversitesi Orhangazi Meslek Yüksek Okulu enerji topluluğu tarafından öğrencilere yönelik bir seminer verildi. Seminere çok sayıda öğrenci katıldı.

Uludağ Üniversitesi Orhangazi Meslek Yüksek Okulu enerji topluluğu faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Dün Enerji topluluğu yenilenebilir enerji konulu bir seminer düzenledi. Saat 12.00’de Orhangazi Hükümet Konağı konferans salonunda yapılan konferansa konuşmacı olarak Yüksek Okul öğretim üyesi Dr. Bilsay Pastakkaya katılım sağladı. Enerji’nin geleceğimiz için çok önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Pastakkaya, “Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerji. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir.  En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgâr gücünü depolar.  Yenilenebilir enerjinin; tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Güneş Enerjisi

Kaynağı güneş olan bu enerji, ısınmak, aydınlanmak için doğrudan kullanılıyorken, elektrik üretmek için de kullanılmaktadır.

Rüzgar Enerjisi

Güneş yüzeyinde ki hava değişiminin atmosfere etki ederek havanın ısınması ve bu ısınma ile ısınan kütlenin genleşmesi ve harekete geçerek yükselmesine sebep olur. Bu yükselen hava kütlesi atmosfer dışına çıkamayacağı için önce dikey sonra ise yatay haraket eder, bu nokta da havanın ısınıp kütlesel olarak yer değiştirmesi ile rüzgar oluşur. Bu oluşan rüzgar ile tirübünler yardımı ile elektrik üretilir.[1]

Jeotermal Enerji

Jeo= Yer, Termal= Isı anlamına gelen kelimelerin birleşmesi ile oluşan bu enerji birimi, mağma tabakasında ki sıcaklık ile yer altında ki suların ısınmasını sağlar. Jeotermal Enerji, konut ve seraların ısıtılmasında kullanılmaktadır. Kaplıca suları diye bildiğimiz sular da Jeotermal Enerji ile oluşmuş sulardır.

Hidrolik Enerjisi

Havanın ısınması ile okyanus ve su yataklarında ki suların bir kısmı buharlaşarak gökyüzüne çıkmaktadır. Bu oluşan su buharı rüzgar yardımı ile farklı bölgelere taşınır. Hava ısısı farklılığı ile buharlaşan su tekrar hal değiştirerek sıvı haline gelir ve yağmur olarak yere geri inmektedir. Bu sayede enerji oluşur ve barajlar da biriken sulardan hidroelektrik santraller yardımı ile elektrik üretilir. Doğaya da herhangi bir zararı bulunmamaktadır.

Biyokütle Enerjisi

Doğa da yaşamını sürdüren hayvan ve bitkilerin atıkları ile üretilen enerji çeşididir. Çiftlik hayvanlarının dışkıları, ölü ağaçlar ile enerji üretilmektedir. Hayvan atıkları ile biyogaz, bitkilerden ise biyodizel de üretilmektedir.

Hidrojen Enerjisi

Doğada bileşikler halinde çok fazla bulunan hidrojen serbest olarak bulunmadığından doğal bir enerji kaynağı olmaktan çıkar. Bununla birlikte hidrojen birincil enerji kaynakları ile değişik maddeler den üretilebilmekte ve üretiminde dönüştürme işlemleri kullanılmaktadır. Isınmadan elektrik üretimine kadar birçok farklı alanda kullanımı mevcuttur. Gaz ve sıvı halde bulunan Hidrojen, bulunduğu halden dolayı rahatlıkla taşınabilmektedir.

Gelişimi ve çevreye olan etkileri

Yenilenebilir enerjinin gelişi yenilenebilir enerji kaynakları doğrudan kullanılabilir veya enerjinin başka bir şekline dönüştürülebilir. Direkt kullanım örnekleri, güneş enerjisi ile çalışan aletler, jeotermal ısıtma ve su veya rüzgâr değirmenleridir. En direkt kullanıma örnek olarak ise, elektrik üretiminde kullanılan rüzgâr türbinileri veya fotovoltaj pilleri verilebilir.

Kullanıldığı yerler

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının insanlar tarafından kullanımı ile ilgilidir. Yenilenebilir enerjinin gelişimine olan ilgi, fosil yakıtların çevreye verdiği atık gazlar,fosil yakıtlar ve nükleer enerjinin kullanımının riskleri ile doğrudan ilişkilidir.”dedi. Öğrencilere çok önemli bilgiler aktaran Dr. Bilsay Pastakkaya öğrencileri duyarlı ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Seminer karşılıklı görüş alışverişlerin ardından son buldu.